Zborovodja

Iztok Kocen se je rodil 9. 7. 1986 v Postojni. Obiskoval je osnovno šolo dr. Bogomirja Magajne v Divači, ki jo je zaključil leta 2001, nato pa leta 2005 maturiral na postojnski gimnaziji. Leta 1994 se je vpisal v prvi letnik nižje glasbene šole v Sežani in se kmalu pričel udeleževati različnih regijskih in državnih tekmovanj.

V letu 2010 je pričel obiskovati prvi letnik Umetniške gimnazije na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani, smer klavir, v razredu Marije Kocijančič. V tem času je kot pianist sodeloval z različnimi komornimi zasedbami, orkestri in pevskimi zbori, med drugim tudi s Čezmejnim dekliškim pevskim zborom Krasje (takrat pod vodstvom Matjaža Ščeka), s katerim so se udeleževali mednarodnih festivalov in tekmovanj.

Zaključil je študij Glasbene pedagogike na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer je bil član Mešanega pevskega zbora AG, v tem obdobju pa je bil tudi aktiven član Komornega zbora Ipavska iz Vipave. Trenutno je študent smeri Kompozicija in glasbena teorija na drugi bolonjski stopnji na Akademiji za glasbo v Ljubljani in se redno udeležuje različnih mednarodnih mojstrskih tečajev. Njegove skladbe so doživele uspešne izvedbe tako v tujini (Italija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Madžarska itd.) kot na pomembnih domačih odrih.

Aktiven pa tudi drugod. Ukvarja se s kompozicijo, vodi MePZ Svoboda Mengeš, za sabo ima tudi že dve leti aktivnega vodenja Mešanega pevskega zbora Češnje iz Orel ter veliko drugih glasbenih izkušenj.

 

 

Dosedanji zborovodje:

 • Anton Nanut (1953-1958)
 • Marko Munih (1958-1960)
 • Jože Hanc (1960-1961)
 • Brane Demšar (1961-1962)
 • Ciril Krpač (1963-1964)
 • Marjan Gabrijelčič (1964-1965)
 • Mirko Slosar (1967-1968)
 • Nikolaj Žličar (1968-1971)
 • Anton Cimperman (1978-1979)
 • Brane Demšar (1971-1978) (1981-1982)
 • Tomaž Svete (1979-1981) (1982-1983)
 • Marko Mihevc (1983-1984)
 • Borut Smrekar (1984-1986)
 • Andraž Hauptman (1986-1989)
 • Andrej Misson (1989-1994)
 • Katja Kovač (1995-1999)
 • Gregor Klančič (1999-2004)
 • Primož Malavašič (2004-2014)